6 lý do nên mua iPhone like new thay vì iPhone mới

Chính sách

Quy định bảo hành hàng mới

Điều kiện bảo hành miễn phí: Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành. Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, chưa bị sửa chữa bởi các nơi khác ngoài hệ thống của hãng hoặc Mac Center. Số Sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm phải trùng hợp với số Sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành. Sản phẩm phải có phiếu bảo hành và tem bảo hành trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn,

Đọc thêm »

Chính Sách Bảo Mật

Boon Shop cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Đọc thêm »

Quy định bảo hành hàng mới

Điều kiện bảo hành miễn phí: Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành. Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, chưa bị sửa chữa bởi các nơi khác ngoài hệ thống của hãng hoặc Mac Center. Số Sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm phải trùng hợp với số Sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành. Sản phẩm phải có phiếu bảo hành và tem bảo hành trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn,

Đọc thêm »

Chính Sách Bảo Mật

Boon Shop cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Đọc thêm »
Shopping Cart